Anh đưa em về

No comments:
Nếu ngoài trời mưa gió, hãy để anh đưa em về. Em cứ đi bằng cách của em, anh chỉ xin theo sau tiễn em về. Gió mưa đấy, kẻo ướt em.