Cài đặt và cấu hình OpenVPN

Mới config xong cái OpenVPN server. Viết cái processing để sau này mọi người có cài đặt thì có cái để tham khảo .

Link download : Click here

No comments:

Post a Comment