học từ Thần Nại Xuyên xung lãng lí

Mới mua được cái vỏ cho máy đọc sách của mình, đẹp như hình bên dưới

Hình in là tranh Thần Nại Xuyên xung lăng lí trong tập  Phú Nhạc Tam thập lục cảnh của Cát Sức Bắc Trai. Sự hùng vĩ của bức họa này không chỉ nằm ở con sóng to lớn, mà còn ở con người đang lèo lái con thuyền nhỏ bé mà hùng dũng lướt sóng kia.Sóng càng dữ thì lòng người phải càng thêm mạnh để vượt qua nó, sự khó khăn không phải là trở ngại mà là cái cơ hội để ta tôi rèn bản thân mình.

Khi nào tâm hồn bất định, có ý chùng bước trước tất cả trở ngại, hãy lật mặt sau của cuốn sách ra; không phải chỉ để thấy rằng, sóng cao đến đâu cũng có ngọn, mà còn thấy rằng, thuyền nếu có sức chèo, thì ngọn sóng cao đến đâu cũng sẽ vượt qua được.

No comments:

Post a Comment