BackTrack ISO Kernel 2.6.34 Upgrade

Lâu rồi không dùng backtrack, bữa nay tình cờ lượn qua twitter thì thấy cái này, mang về đây . Lúc nào cần thì tham khảo vậy ;) .

http://www.offensive-security.com/backtrack/backtrack-kernel-upgrade-2-6-34/

No comments:

Post a Comment